توجه: جهت آشنایی با نحوه استفاده از ورقهای استیل طرحدار درب آسانسور با “طرح مکمل” ویدیوی زیر را مشاهده فرمایید.